Podstawy dla zainteresowanych kredytami unijnymi

Podstawy dla zainteresowanych kredytami unijnymi

Podstawy dla zainteresowanych kredytami unijnymi: wejście do UE niesie ze sobą wiele korzyści. Najważniejszym z nich jest dostęp do licznych funduszy unijnych zapewniających wsparcie finansowe wielu podmiotom. W przeszłości wsparcie to przybierało głównie formę dotacji. Obecnie koncentruje się na tzw. finansowych instrumentach spłaty, czyli pożyczkach unijnych, gwarancjach kredytowych czy wkładach kapitałowych. Po spłaceniu mamy możliwość ponownego ubiegania się o tego typu pomoc. To znacznie atrakcyjniejszy sposób finansowania działalności niż tradycyjne kredyty bankowe. Warunki pożyczek unijnych są znacznie korzystniejsze.

Cechy pożyczek unijnych

Ze względu na jego preferencyjny charakter, na rynku pożyczek nie znajdziemy tańszych alternatyw. Mają one tę dodatkową zaletę, że możemy z nich korzystać przez dłuższy czas, a kwota finansowania będzie większa niż pożyczki oferowane przez podmioty komercyjne. Ponadto osoby i firmy, które mają trudności z uzyskaniem finansowania w bankach, mogą sprawnie ubiegać się o pożyczki unijne. W porównaniu z poprzednim finansowym punktem widzenia udział pożyczek unijnych jest obecnie znacznie wyższy. Sukces tego podejścia oznacza, że ​​trend się utrzyma, a eksperci przewidują, że taka pomoc finansowa będzie stanowić jedną czwartą wszystkich środków unijnych przyznanych Polsce do 2030 roku. Dlatego warto zapoznać się z zasadami ich udzielania oraz do jakich podmiotów należy zwrócić się o taką pomoc.

Czy pożyczki unijne są lepsze niż jednorazowe dotacje?

Podmioty obsługujące udzielanie pożyczek unijnych nie pobierają dodatkowych opłat ani prowizji za swoją działalność w tym zakresie. To może zaoszczędzić dużo pieniędzy na dłuższą metę. Dzięki temu możemy zainwestować więcej pieniędzy w rozwój firmy i jej modernizację. To właśnie tego rodzaju przyszłościowe myślenie doprowadziło UE do stopniowego odchodzenia od jednorazowych dotacji. O ile ich wpływ na rozwój naszego kraju jest niezaprzeczalny, o tyle taka pomoc finansowa ma wiele ograniczeń. Największą wadą jest to, że jednorazowy zastrzyk środków nie może skutecznie wspierać dalszego rozwoju dofinansowanych jednostek czy regionów. Dotacje wymagają również szczegółowego planu wykorzystania otrzymanych pieniędzy. Jakiekolwiek odstępstwo lub nieprawidłowość może zmusić nas do zwrotu dotacji. Z kredytami unijnymi nie ma takich problemów.

Kto może udzielać pożyczek unijnych w Polsce?

Podstawy dla zainteresowanych kredytami unijnymi
Podstawy dla zainteresowanych kredytami unijnymi

W 15 województwach funkcję zarządzającego funduszem pełnił Bank Gospodarstwa Krajowego. Oznacza to, że to do niego należy decyzja, które organizacje będą instytucjami finansowymi odpowiedzialnymi za udzielanie pożyczek unijnych dla MŚP, osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego. Rolę instytucji finansujących mogą pełnić jedynie fundusze poręczeniowe, banki komercyjne i spółdzielcze, fundusze pożyczkowe oraz podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi wysokiego ryzyka. Dofinansowanie z Regionalnego Planu Operacyjnego 2014-2020 udzielane jest w formie dopłat kapitałowych, gwarancji lub pożyczek unijnych. Oferowane produkty finansowe mogą różnić się w zależności od potrzeb poszczególnych prowincji i terytoriów. Finansowanie jest łatwo dostępne na rozwój naszej firmy i różne działania mające na celu zwiększenie konkurencyjności. Podobnie sytuacja wygląda w prowincji Slass. Jedyna różnica polega na tym, że Europejski Bank Inwestycyjny zastąpił Bank Gospodarstwa Krajowego w wyborze instytucji finansującej.

Fundusze UE Pomoc finansowa na przykładzie pożyczek na rozpoczęcie działalności

Jest to forma pomocy dla początkujących przedsiębiorców. Dzięki tego typu pożyczce unijnej możliwe jest rozwinięcie skrzydeł naszej firmy nawet bez znacznych wkładów własnych. Przedsiębiorcy bez wystarczających oszczędności mogą uzyskać takie pożyczki i wyrównać szanse między swoimi firmami a bardziej ugruntowanymi konkurentami. Nie musisz spełniać tak wielu rygorystycznych wymogów, jak w przypadku kredytu bankowego. W ten sposób więcej przedsiębiorców może uzyskać pożyczki na start https://www.pfp.com.pl/pozyczki/wojewodztwo/lodzkie/rodzaj/start. Dlatego jest najbardziej popularny wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Warto zacząć działać na rzecz pozyskania dodatkowego finansowania ze środków unijnych od razu po zarejestrowaniu firmy. W pierwszej kolejności szukamy w naszym województwie funduszu pożyczkowego lub banku, który będzie pełnił rolę instytucji finansującej. Warto to zweryfikować, zanim zdecydujemy się wziąć u nich pożyczkę unijną. Dostępne oferty różnią się w zależności od lokalizacji inwestycji, dlatego lokalizacja naszej firmy jest bardzo ważna. Warto to wziąć pod uwagę już na etapie planowania naszych działań biznesowych. Oprócz ilości pożyczek ważna jest również liczba pracowników w naszej firmie.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
913129216
www.pfp.com.pl