Wszystko o polisach przewoźnika

Wszystko o polisach przewoźnika

Wszystko o polisach przewoźnika – czy warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie? Każda forma dodatkowego ubezpieczenia od szkód powstałych w transporcie jest cennym zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia takich zdarzeń. Warto zatem skorzystać z możliwości, jakie daje polisa OCP przewoźnika – jakie są najważniejsze zasady i kto powinien rozważyć jej zakup?

Czy polisa ubezpieczeniowa przewoźnika jest obowiązkowa?

Ponieważ umowa między usługodawcą a zleceniobiorcą jako właścicielem zwykle zawiera szczegóły dotyczące faktu, że przewoźnik jest bezpośrednio odpowiedzialny za przewożony towar, przewoźnik odpowiada za możliwość ubezpieczenia na wypadek przewidywalnych sytuacji losowych. Polisa OCP nie jest jednak obowiązkowa – nie reguluje jej żadna ustawa, jest po prostu dobrowolną opcją ubezpieczenia. OCP przewoźnika oferuje mu możliwość przyznania odszkodowania finansowego właścicielowi towaru, który z jakiegoś powodu został uszkodzony podczas transportu – np. środki bezpieczeństwa.

Dlatego tego rodzaju polisa jest dobrym pomysłem dla firm świadczących usługi spedycyjne, ponieważ firmy te nie chcą ponosić kosztów odszkodowania za szkody w towarze, które nie są bezpośrednio przez nie spowodowane. Daje to duże poczucie bezpieczeństwa obu stronom transakcji i jest powodem, dla którego kontrahenci zainteresowani usługami spedycyjnymi zwracają się z zapytaniem – mają wtedy pewność, że w przypadku uszkodzenia ładunku nie będą mieli problemów z uzyskaniem należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Co zawiera klasyczna polisa OCP?

Towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku mają wiele polis specyficznych dla przewoźników, jednak niektóre różnią się między sobą liczbą klauzul oraz ograniczeniami, jakie ubezpieczony musi spełnić, aby móc w razie potrzeby aktywnie rozpatrywać roszczenia swoich klientów. Najczęściej spotykane w tego typu umowach są wykazy towarów nieobjętych ubezpieczeniem OC przewoźnika, takich jak antyki czy niektóre farmaceutyki. Wynika to zazwyczaj z faktu, że wartość takiego towaru przekracza ewentualną sumę ubezpieczenia, co w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania mogłoby oznaczać bankructwo zakładu ubezpieczeń.

Umowa ubezpieczenia przewoźnika zawiera również informacje o zakresie lub przyczynie wypadku, przyczynach wypłaty odszkodowania, a także jakie okoliczności nie kwalifikują się do pozytywnego rozpatrzenia. Polisy różnią się pod względem pasujących przewoźników i wielkości floty, dlatego ostateczny miesięczny koszt tego rodzaju ubezpieczenia jest trudny do ustalenia w sposób uniwersalny dla wszystkich. Im więcej samochodów objętych ubezpieczeniem, tym większa miesięczna rata.

Jak nie dać się oszukać przy wyborze polisy?

Wszystko o polisach przewoźnika
Wszystko o polisach przewoźnika

Pierwszą i najbardziej podstawową zasadą jest uważne zapoznanie się z całą umową oraz wszelkimi dodatkowymi załącznikami lub klauzulami, które zawierają kluczowe informacje o faktycznym przeznaczeniu polisy. Może się zdarzyć, że ubezpieczyciel ustali górną granicę kwoty odszkodowania, którą można wypłacić, będzie wymagał odliczenia wypłaconej kwoty od kwoty maksymalnej, tak aby w razie kolejnego wypadku polisa OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ nie pokryła całej szkody spowodował stratę.

Nie jest to rozwiązanie korzystne, zwłaszcza z perspektywy dużej firmy transportowej, dysponującej dużym taborem i stałym napływem zleceń w całej Europie, a prawdopodobieństwo wypadków jest bardzo duże ze względu na trasę przejazdu. Należy również zwrócić uwagę na wymagania firmy ubezpieczeniowej wobec firmy transportowej – do wypłaty odszkodowania np. kradzieży czy rabunku, np. konieczności parkowania w miejscu z monitoringiem, oświetleniem i dozorem. Lista nakazów i zakazów może być długa, ale jeśli polityka OCP przewoźnika jest faktycznie stosowana, wdrożenie tych zaleceń może być bardziej opłacalne niż późniejsza wypłata odszkodowania z własnej kieszeni.

Znalezienie najlepszej oferty – jak to zrobić?

Najlepszym miejscem do porównania ofert polis ubezpieczeniowych przewoźnika jest oczywiście internet – gdzie w najszybszy i najłatwiejszy sposób można porównać popularne oferty wyłącznie dla przewoźników. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie oferty są odpowiednie dla naszego profilu działalności. Na przykład mała firma działająca w Polsce może liczyć na inne warunki polisy niż duża firma spedycyjna, która codziennie wykonuje setki podróży w Europie. Ryzyko wypadku w takiej sytuacji jest wystarczające dla wielkości floty, ale nadal można znaleźć najlepszą wersję polisy, która zapewni oczekiwany zakres ochrony i wypłaty w razie potrzeby. Dobrym pomysłem jest również spotkanie z przedstawicielem konkretnej firmy ubezpieczeniowej – dopracowanie szczegółów i wynegocjowanie wyceny może być dla nas bardzo produktywne.